כבישים רומיים ואבני מיל בארץ ישראל

מזה כחמש עשרה שנה עוסק פרופ' חיים בן דוד מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת בחקר דרכים עתיקות. בשנת 2007 צורף לועדה לחקר אבני המיל בישראל ועבד יחד עם פרופ' ישראל רול ז"ל בהכנת קטלוג אבני המיל לפרסום מלא. בשנים האחרונות שותפים סטודנטים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל במחקר הכבישים הרומיים ואבני המיל. נכתבו מספר עבודות סמינריון בנושא שחלקם הסתמך על כרטסת אבני המיל ובסיועה של קתדרת בורנבלום לחקר ארץ ישראל במכללת כנרת הועסקו סטודנטים בסריקת התמונות מעיזבונו של ישראל רול ומחשובם. ביזמתו של אחד הסטודנטים – צחי הררי הוקם אתר זה.

מטרתו של האתר לחשוף את ציבור החוקרים והציבור הרחב למידע שהצטבר במחקר בנושא זה וגם לאפשר לציבור להוסיף מידע ו/או צילומים על אבני מיל נוספות. בהדרגה יועלו לאתר מידע וצילומים על כל אבני המיל בארץ.

המשך »