ביבליוגרפיה

לביבליוגראפיה על כבישים ואבני מיל בפרוביקיה ערביה כולל חלקי עבר הירדן שהיו שייכים לפרובינקיה יודאיה-פלסטינה ראו בסוף המדור הביבליוגראפי באנגלית

כללי

Avi-Yonah M. 1950-1951. 'The Development of the Roman Road system in Palestine', Israel Exploration Journal  1: 54-60.

Graf D., Isaac B. and Roll I. 1992 'Roads and Highways: Roman Roads', in: The Anchor Bible Dictionary Vol. 5 : 782-787.

Isaac B. 1988. 'Milestones in Judaea: From Vespasian to Constantine', The Near East Under Roman Rule – Selected Papers, Leiden: 48-75.

Levinson J. 2016. 'The Language of Stones: Roman Milestones on Rabbinic Roads', Journal For The Study Of Judaism 47: 1-20. 

Roll I. 1983. 'The Roman Road System in Judea', Jerusalem Cathedra 3: 136-161.

Roll I. 1996. 'Roman Roads', in: Y. Tsafrir, L. Di Segni and J. Green (eds.) Tabula Imperii Romani – Iudaea Palaestina Jerusalem: 21-22 and maps with Roman roads and milestone stations.

Roll I. 1999. 'The Roads in Roman-Byzantine Palestine and Arabia', in: M. Piccrillo and E. Alliata (eds.) The Madaba Map Centenary 1897-1997, Jerusalem: 109-113.

Thomsen  P. 1917.  'Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina'. Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40: 1-103.

Weingarten S. 2002. ‘Road use in Late Antique Palestine’ in P. Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema & B. Hoffman (eds) Limes XVIII. Proceedings of the XVIIIth International Congress of International Roman Frontiers Studies held in Amman, Jordan, (September 2000); British Archaeological Reports 1084 Oxford: 243-258

בן דוד ח. תשע"א. "שמות מקומות במרחב הארץ ישראלי שנכתבו על אבני מיל" על אתר טז: 27- 40.

רול י. תשל"ה. "מערך הדרכים הרומי בארץ ישראל", קדמוניות 34 – 35: 38 - 50

רול י.  1995. "מפת הכבישים הרומיים הממלכתיים בארץ ישראל, בנגב ובעבר הירדן", בתוך: אילת והערבה, החברה לחקירת ארץ ישראל, ירושלים: 207 – 211.

מפת פויטניגר

בן דוד ח. 2002: "הדרכים מיהודה לצוער ולמואב בתקופה הרומית", מחקרי יהודה ושומרון קובץ יא: 151- 156.

פינקלשטיין י. תשל"ח. "הערות גיאוגראפיות-היסטוריות לתיאורה של ארץ ישראל במפת פויטינגר", קתדרה 8: 71 – 79.

Talbert R.J.A. 2010. Rome's World: The Peutinger Map Reconsidered, Cambridge.

Tappy R.E. 2012. 'The Tabula Peutingeriana, Its Roadmap to Borderland Settlements in Iudaea-Palestina, With Special reference to Tel Zayit in the Late Roman period', Near Eastern Archaeology 75/1: 36-55.

E. Weber 1999. 'The Tabula Peutingeriana and the Madaba Map;, in: M. Piccrillo and E. Alliata (eds.) The Madaba Map Centenary 1897-1997, Jerusalem: 41-46.

ביבליוגרפיה לפי דרכים (מצפון לדרום)

עכו – צור

גצוב נ. ופרנקל ר תשנ"ז. מפת אכזיב ומפת חניתה – סקר ארכיאולוגי של ישראל, רשות העתיקות: אתרים 4.2 ו-130.2

יתאח מ. תשנ"ח "נהריה", חדשות ארכיאולוגיות  קח: 15 – 16.

לרר י. 2016 'נהריה', חדשות ארכיאולוגית חפירות וסקרים בישראל 2016
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24992&mag_id=124

לרר י. 2015  שבי ציון, חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 127
http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=22789&mag_id=122

מאיאר י. 1979. הדרך הרומית באזור נהריה. נופים :12-11: 39 - 45

 מאיארי.   1986, הדרך הרומית בגליל המערבי. בתוך: מ. ידעיה (עורך) קדמוניות הגליל המערבי, תל אביב: 364 – 372

מאיאר י' 1986 ג'. חפירת הדרך הרומית בנהריה. בתוך: מ' ידעיה, עורך. קדמוניות הגליל המערבי תל-אביב: 373 – 386.

פרנקל ר. וגצוב נ. מפת נהריה ומפת עמקהסקר ארכיאולוגי של ישראל, רשות העתיקות אתר האינטרנט של הרשות: אתר מס' 4.

Alt, A. 1928. Die Meilenzählung an der römischen Srasse Anthiochia-Ptolemais. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 51: 253–264.

Avi-Yonah M. 1946. Newly Discovered Latin and Greek Inscriptions. QDAP. 12: 85-86.Goodchild, R. G. 1949. 'The Coast Road of Phoenicia and its Roman Milestones,' Berytus 9: 91-127.

W.J. Phythian-Adamas 1924  "A Roman milestone from  Ez-Zib"  PEQ 57: 94-95.

צור - פניאס

Cagnat R 1936.. 'Un nouveau milliarie de Syrie', Syria 17  99-100.

Hartal M. 2009. Paneas IV – The Aqueduct and the Northern Suburbs IAA Report no. 40 Jerusalem: 21

פניאס – דמשק

מעוז צ.  1992 "דרכים רומאיות בגולן"  אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.

Urman D. 1985. The Golan- A profile of a region during the Roman and Byzantine periods BAR IS 269: 109-110, 133 n. 54.

Hartal M. 2009. Paneas IV – The Aqueduct and the Northern Suburbs IAA Report no. 40 Jerusalem: 20-21

פניאס - כנרת

שקד ע. תשס"ב:  "נתיב דרך הדואר מבניאס לצור במאה העשירית והאחת-עשרה", קתדרה 103 עמ' 26  והערה  10 והערה 16 בעמ' 28.

Hartal M. 2009. Paneas IV – The Aqueduct and the Northern Suburbs IAA Report no. 40 Jerusalem: 21.

עכו – קיסריה

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 240 – 245.

אבי-יונה מ. תש"ך. כתובות רומיות ממעגן מיכאל. ידיעות כד: 36 – 41.

זיגלמן ע. 1982. הדרך הרומית מקיסריה לחיפה (עכו) . נופים 16: 35 – 46.

עולמי י., סנדר ש. ואורן א. תשס"ו. מפת בנימינה – סקר ארכיאולוגי של ישראל, רשות העתיקות ירושלים: אתרים 49, 50, 51, 76 ו- 100

Roll I. 1996. 'Roman Roads to Caesarea Maritima', in: A. Raban and K.G. Holum (eds.) Caesarea Maritima – A Retrospective after two Millenia. Leiden: 552-554.

עכו – ציפורי

רול י. 1986 סיור לאורך כביש רומי בגליל המערבי בתוך: מ. ידעיה (עורך) קדמוניות הגליל המערבי, תל אביב:297 – 303.

Roll I. 1994. Survey of Roman Roads in Lower Galilee. ESI  14: 39-40.

עכו – לגיו

רבן א. 1990 סקר ארכיאולוגי של ישראל – מפת משמר העמק , ירושלים: 12

ציפורי – טבריה

Leibner U. 2009  Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee, Tubingen: 17

שנהב א. תשמ"ד  "סקר יער לביא", חדשות ארכיאולוגיות פד: 18

קובלו-פארן ק. וטפר י. 2011  ציפורי צפון – דוח סופי חדשות ארכיאולוגיות (אלקטרוני) 123

Roll I. 1994. Survey of Roman Roads in Lower Galilee. ESI  14: 39-39.

טבריה – יוליאס

Corbo V. and Loffreda S. 1976. Sarcofago e pietra miliare di Cafarno, Liber Annus 26: 272-276.

Leibner U. 2009  Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee, Tubingen: 17

ציפורי – לגיו

הקר מ. 1961. כביש רומאי לגיו-ציפורי. ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה כה: 175 – 186.

טבריה – בית שאן

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים: 182 – 183.

כביש מרכז גולן

ליבנר ע.  תשנ"ט. "הלכות יין נסך ודרך רומית אחת בגולן", על אתר ד-ה: 193- 198.

מעוז צ.  1992 "דרכים רומאיות בגולן"  אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.

סובב כנרת מזרח

מעוז צ.  1992 "דרכים רומאיות בגולן"  אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.

Urman D. 1985. The Golan- A profile of a region during the Roman and Byzantine periods BAR IS 289: 112, figs. 46-47.

סוסיתא – דרומה

כהן ד. תשס"ד:  מהלך הדרך הרומית מסוסיא לבית שאן, עבודה סמינריונית, מכללת כנרת בעמק הירדן.

בית שאן – לגיו

Isaac B. and Roll I. 1982. Roman Roads in Judea, I. The Legio=Scythopolis Road (BAR IS 141) Oxford.

בית שאן – יריחו

זרטל א. 2005  סקר הר מנשה – מנחל בזק עד הסרטבה, חיפה:28 – 31

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים: 180 – 182.

בית שאן – פלה

יעקובי א. 1994. "הדרך הרומית מסקיתופוליס לפלה", מורשת דרך: 14 – 16.

בית שאן – שכם

רול י תשמ"ט. 'כביש רומי  ניאפוליס – סקיתופוליס' בתוך: ז' רובינזון (עורך) ספר פרלמן: ל"ג מחקרים בתרבות הקלאסית ומורשתה, תל אביב:  368 – 375.

Avi-Yonah M. 1966.  'A New Dating of the Roman Road from Scythopolis to Neapolis', IEJ 16 :75-76.

שכם – יריחו

זרטל א. 2005  סקר הר מנשה – מנחל בזק עד הסרטבה, חיפה: 32

שכם – יפו

רול י. ואיילון א. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל עם וארץ א: 133 – 134.

Roll I. and Ayalon E. 1986. Roman Roads in Western Samaria. PEQ 118: 115-116

שכם – לוד

אלישע י. 2011. רנתיס (צפון מערב) חדשות ארכיאולוגיות גיליון אלקטרוני 123.

פיקסלר י. תשס"ב. מיפוי ומחקר על דרכים רומיות בארץ ישראל על פי תצלומי אוויר, עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן רמת גן: 168 – 186.

רול י. ואיילון א. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל עם וארץ א: 136 -138.

Roll I. and Ayalon E. 1986. Roman Roads in Western Samaria. PEQ 118: 117-121

קיסריה – לגיו

טפר י. תשס"ד. כביש רומי ב"מעבר עירון" – שרידי סלילה מקיסריה למחנה הגיון הששי בלגיו. בתוך: י. ברגל, נ. קליאוט וא. פלד (עורכים) מחקרים בארץ ישראל, ספר אביאל רון. חיפה: 47 – 82

אלירן א. 2016 ,'נחל עדה (צפון)' חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 128
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=25058&mag_id=124

טפר י. 2011, 19 מיל מ.... כביש רומי מלגיו לקיסריה דרך רמת מנשה. בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 257 – 274.

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 248 – 249

רול י. ואיילון א.  תשמ"ז.דרכים ראשית בשרון בתקופות הרומית והביזאנטית. ישראל עם וארץ ד: 156 – 157.

Roll I. 1996. Roman Roads to Caesarea Maritima in: A. Raban and K.G. Holum (eds.) Caesarea Maritima – A Retrospective after two Millenia. Leiden: 555-557.

קיסריה – גינאי

זרטל א. תשמ"ו. הכביש הרומי קיסרי – גיניי. בתוך ש דר וז. ספראי (עורכים) מחקרי שומרון, תל אביב: 183 – 194.

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 250

Zertal A. 1990. The Roman Road Caesarea-Ginae and the Location of Capercotani. PEQ 122: 21-33.

קיסריה -  ניאפוליס

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 250

Roll I. 1996. Roman Roads to Caesarea Maritima in: A. Raban and K.G. Holum (eds.) Caesarea Maritima – A Retrospective after two Millenia. Leiden: 557-558.

קיסריה – אנטיפטריס

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 250 – 253.

רול י. ואיילון א.  תשמ"ז.דרכים ראשית בשרון בתקופות הרומית והביזאנטית. ישראל עם וארץ ד: 152 – 155.

Dar S. and Applebaum S. 1973. The Roman Road from Antipatris to Caesarea. PEQ 105: 91-99

Roll I. 2000. Roman Milestones in the Vicinity of Aphek-Antipatris in: M. Kochavi (ed) Aphek-Antipatris I Tel Aviv: 39-41.

Roll I. 1996. Roman Roads to Caesarea Maritima in: A. Raban and K.G. Holum (eds.) Caesarea Maritima – A Retrospective after two Millenia. Leiden: 557-558.

קיסריה – יפו

רול י. 2011, הדרכים הרומיות לקיסריה בתוך: א. איילון וא. אזדרכת (עורכים) מכמני קיסריה סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, ירושלים: 254 – 255

רול י. ואיילון א.  תשמ"ז.דרכים ראשית בשרון בתקופות הרומית והביזאנטית. ישראל עם וארץ ד: 150 - 152

Roll I. 1996. Roman Roads to Caesarea Maritima in: A. Raban and K.G. Holum (eds.) Caesarea Maritima – A Retrospective after two Millenia. Leiden: 558.

גופנה תמנה אנטיפטריס

רול י. ואיילון א. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל עם וארץ א: 138 – 139.

Roll I. and Ayalon E. 1986. Roman Roads in Western Samaria. PEQ 118: 121-125.

ירושלים

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

וקסלר-בדולח ש. וזנטון נ. 2014, 'ירושלים, סילואן', חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 124
http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=10572&mag_id=121

Reich R. and Billig Y. 2003. 'Another Flavian Inscription near the Temple Mount of Jerusalem'. ‘Atiqot 44:243–247.

ירושלים - שכם

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

ירושלים –  אמאוס – יפו 

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Fischer M., Isaac B. and  Roll I. 1996., Roman Roads in Judea II – The Jaffa Jerusalem Roads, BAR International Series 628.

ירושלים - מעלה בית חורון

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Fischer M., Isaac B. and  Roll I. 1996., Roman Roads in Judea II – The Jaffa Jerusalem Roads, BAR International Series 628.

רול י. ואיילון א. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל עם וארץ א: 139 – 142.

מעלה בית חורון – אמאוס

Fischer M., Isaac B. and  Roll I. 1996., Roman Roads in Judea II – The Jaffa Jerusalem Roads, BAR International Series 628.

Hizmi H. 1989-1990. 'Milestones on the Emmaus-Bet Horon road', Excavations and Surveys in Israel 9: 173-174.

רול י. ואיילון א. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל עם וארץ א: 142 – 143.

ירושלים – חברון

 בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

ירושלים – יריחו

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

ניר א.  תשמ"ב: "הדרך הרומית מהר הזיתים למעלה אדומים"  טבע וארץ כד/1: 32 – 35

Beauvery R. 1957. 'La route romaine de Jerusalem a Jerico',  Revue Biblique 64: 72-101.           

Wilkinson J. 1975. The way from Jerusalem to Jericho. The Biblical Archaeologist 38: 10-24.

יריחו צפונה

Hawari M. 2010.  'Archaeological Landscape Survey at Khirbat al-Mafjar 2009 and 2010", CBRL: 25, 31.

ירושלים – בית גוברין

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית". חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

לנדאו י. תשכ"ד.  'אבני המיל שליד גבעת ישעהו', ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, כח ד:  232 – 235.  

קלאי-קליינמן ז תשי"ז. 'שרידי הדרך הרומית בכביש של מבוא ביתר, ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, כא:  226 – 228.  

רול י. ודגן י. 1988.  'מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין', בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע: 175 – 176.

Dagan Y. 2011. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: Landscapes of Settlement:From the Paleolithic to the Ottoman Periods IAA Reports 47: 271-272

Kallai Z. 1965. Remains of the Roman Road along the Mevo-Beitar Highway. IEJ 15: 195-203.

בית גוברין – אמאוס

Dagan Y. 2011. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: Landscapes of Settlement:From the Paleolithic to the Ottoman Periods IAA Reports 47: 273.

בית גוברין - חברון

דגן י.  תשס"ז. מפת אמציה – סקר ארכיאולוגי של ישראל, רשות העתיקות ירושלים: אתרים 11, 192, 261, 542, 660, 786.

רול י. ודגן י. 1988.  'מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין', בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע: 176 – 177.

בית גוברין - עזה

רול י. ודגן י. 1988.  'מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין', בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע: 177.

בית גוברין - אשקלון

רול י. ודגן י. 1988.  'מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין', בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע: 177 - 178.

בית גוברין -  לוד

רול י. ודגן י. 1988.  'מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין', בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים) אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע: 178.

יבנה

Y. H. Landau  'Unpublished inscriptions from Israel', Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Cambridge 1971: 389.

אשקלון

ישראל י. תשס"א."אחוזת המיל השלישי באשקלון", בתוך א. ששון, ז. ספראי, נ, שגיב (עורכים) אשקלון עיר לחוף ימים, תל אביב: 214 – 216

Roll I. 'A Roman Milestone from the "Third Mile Estate", Ashqelon', ATIQOT 74, 2013: 223- 228

מעלה תמר פרס

בן דוד ח. 2002: "הדרכים מיהודה לצוער ולמואב בתקופה הרומית", מחקרי יהודה ושומרון קובץ יא: 159.

פיקסלר י. תשס"ב. מיפוי ומחקר על דרכים רומיות בארץ ישראל על פי תצלומי אוויר, עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן רמת גן: 94- 128.

ראש מעלה העקרבים

Roll I. 1989.  'A Latin Imperial Inscription from the Time of Diocletian Found at Yotvata’, IEJ 39: 260, n. 101

פיקסלר י. תשס"ב. מיפוי ומחקר על דרכים רומיות בארץ ישראל על פי תצלומי אוויר, עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן רמת גן: 195, 199.

עבדת – מכתש רמון

משל ז. וצפריר י. 1974. הדרך הנבטית עבדת-שער רמון, בית ספר שדה שדה-בוקר.

Ben David C. 2012. Nabataean or late Roman ? reconsidering the date of the built sections and milestones along the Petra-Gaza road. In: L. Nehme and L. Wadeson (eds.) The Nabataeans in Focus: Current Archaeological Research At Petra Oxford: 17-26.

Meshel Z. and Tsafrir Y. 1974.  'The Nabataean Road from ‘Avdat to Sha’ar-Ramon'. PEQ   106: 103-118.    

Meshel, Z. and Tsafrir, Y. 1975.  The Nabataean road from ‘Avdat to Sha’ar-Ramon. Palestine Exploration Quarterly 107, 3-21.

יהל

Roll, I and Avner, U. 2008. Tetrarchic Milestones found near Yahel in the Southern Aravah. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 165,  267-286.