כרטסת לפי דרכים ומספרי אבני מיל: צפון הארץ

כביש פניאס – צור

שקד ע. תשס"ב: "נתיב דרך הדואר מבניאס לצור במאה העשירית והאחת-עשרה", קתדרה 103 עמ' 26 הערה 10

Cagnat R 1936.. 'Un nouveau milliarie de Syrie', Syria 17 99-100.

Hartal M. 2009. Paneas IV – The Aqueduct and the Northern Suburbs IAA Report no. 40 Jerusalem: 21

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

1

349, 350, 351

352, 353, 354

355

שקד תשס"ב: 26 הערה 10

 

4

642

שקד תשס"ב: 26 הערה 10

נמצאה בתל דן הועברה למוזיאון רוקפלר

?

263

 

מורד תל חמרה, הועברה לבית אוסישקין

?

374

Cagnat 1936: 99-100

8 ק"מ מזרחית לצור

תמונה של אבן מיל שנמצאה סמוך לבניאס אצל שקד תשס"ב: 26

 

כביש פניאס – מזרח עמק החולה

שקד ע. תשס"ב: "נתיב דרך הדואר מבניאס לצור במאה העשירית והאחת-עשרה", קתדרה 103 עמ' 28 הערה 16.

Hartal M. 2009. Paneas IV – The Aqueduct and the Northern Suburbs IAA Report no. 40 Jerusalem: 21.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

1

639, 640

שקד תשס"ב: 28 הערה 16

סמוך לתל עזיזאת

28328 29278

 

2

537

 

סמוך לעומרית

?

258, 644

שקד תשס"ב: 28 הערה 16

Avi Yonah 1966: 186

מזרחית לחולתא

2101 2743

 

מרכז הגולן שלוחת לויה – ממערב למזרח

הרטל מ. ובן אפריים י. מפת סקר מעלה גמלא – אתר מרשתת רשות העתיקות 2012

הרטל מ. ובן אפריים י. מפת סקר רגם אל-הירי – אתר מרשתת רשות העתיקות 2012

ליבנר ע. תשנ"ט. "הלכות יין נסך ודרך רומית אחת בגולן", על אתר ד-ה: 193- 198.

מעוז צ. 1992 "דרכים רומאיות בגולן" אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.

מיקום

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

שקיף

212, 250

ליבנר תשנ"ט, מפת סקר מעלה גמלא – שקיף (מזרח) – 86.

בחצר משפחת ראובני במושב רמות

מטע כנף

293, 408, 409, 415

ליבנר תשנ"ט, מפת סקר מעלה גמלא – אל קציבה (מזרח) – 79

בשטח

מגדל דרך רומית

417, 418, 419, 423

מעוז 1992: 289, ליבנר תשנ"ט, מפת סקר רגם הירי – מגדל על הדרך הרומית – 111.

בשטח

ציר המפלים

464, 468

ליבנר תשנ"ט, מפת סקר רגם הירי – מגדל שמירה על הדרך הרומית - 103

נעלמו

תמונות של אבני המיל במאמר של ליבנר ובאתרי הסקר באתר רשות העתיקות

 

סוסיתא – דרומה

כהן ד. תשס"ד: מהלך הדרך הרומית מסוסיא לבית שאן, עבודה סמינריונית, מכללת כנרת בעמק הירדן.

מיקום

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

אוכף

615, 616

כהן תשס"ד

בשטח

מרגלות סוסיתא

617, 618, 619, 620

כהן תשס"ד

נעלמו

מזרחית לכביש עין גב

621, 622, 623

כהן תשס"ד

בשטח

 

תל קציר

456, 460, 624, 625, 626

כהן תשס"ד

אבנים 456 ו-460

בתצוגה במכללת כנרת היתר בבית גורדון

 

מזרח הכנרת

מעוז צ. 1992 "דרכים רומאיות בגולן" אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל: 289.

Urman D. 1985. The Golan- A profile of a region during the Roman and Byzantine periods BAR IS 289: 112, figs. 46-47.

מיקום

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

בטיחה

627

 

מושב רמות בית משפחת וייל

מצפון לסוסיתא

628, 629

Urman 1985: 133 note 59, figs. 46-47.

לפחות שתים יתכן ואחת מהן נמצאת בעין גב

 

סקיתופוליס – טבריה

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים: 182 – 183.

Thomsen P. 1917. 'Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina'. Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40: 1-103.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

1

33, 34, 35

Thomsen 1917: 247 1-3

צורי תשכ"ב אתר 116

 

2

 

 

 

3

30, 31, 32

Thomsen 1917: 246 1-3

 

4

414, 434, 492, 493, 494, 502,

503

צורי תשכ"ב אתר 41

 

5

392, 393, 429

495, 496

צורי תשכ"ב אתר 120

 

6

247

 

 

7

497, 498, 499,

500

צורי תשכ"ב אתר 125

 

9

28, 29

Thomsen 1917: 244-245

 

10

27

Thomsen 1917: 243

 

12

266, 328

 

 

 

אבני מיל מכביש זה נמצאים באשדות יעקב, גשר ונווה אור.
חלק מהאבנים היה במשך שנים רבות בבית שטורמן לאחרונה הועברו חלקם למחסני רשות העתיקות.

 

סקיתופוליס – גדרה

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים: 182 – 183.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

4

501, 504, 505, 506, 507, 508

 

 

5

509, 510

 

 

6

511, 512, 513

514, 515

צורי תשכ"ב: 183 אתר 121,

 

 

סקיתופוליס – פלה

יעקובי א. 1994. "הדרך הרומית מסקיתופוליס לפלה", מורשת דרך: 14 – 16.

כהן- תבור א. מפת סקר כפר רופין – אתר מרשתת – רשות העתיקות 2012.

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים.

Mittmann S. 1970 Beitrage zur Siedlungs und Territorialgeschichte des Nordlichen Ostjordanlandes, Wiesbaden.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

4

296, 631, 632, 633, 634

צורי תשכ"ב אתר 114, (צילום לוח כז, 6), מפת סקר כפר רופין – אם אל עומדאן מס' 186

2 כתובות

5

297, 635, 636, 637, 638

צורי תשכ"ב אתר , 115, מפת סקר כפר רופין – אל סיבה מס' 287

כתובת אחת

6

489, 490, 491

Mittmann 1970: 139

מזרחית לירדן

?

488

 

מדרום מערב לתל פחה 2025 - 2098

1. חמש אבני מיל, שלוש מהן שלמות ושתיים מהן נושאות כתובות, המציינות את המיל הרביעי מניסה-סקיתופוליס לפלה נמצאו על תלולית קטנה, בה פזורים מעט חרסים ואבני בנייה. שם האתר בערבית, אם העמודים מזכיר כנראה את אבני המיל. אלו נראו לעין בזמן הסקר הבריטי, כוסו מאז על ידי ביצה ונחשפו שנית בעיבוד החקלאי. הן הועברו לסככת גד"ש גלעד (נ"צ 201700/209100) - מפת סקר כפר רופין – אם אל עומדאן מס' 86

2. חמש אבני מיל, המציינות את המיל החמישי מניסה-סקיתופוליס לפלה, על אחת מהן כתובת של ספטימוס סוורוס, המתארכת אותה לשנת 211/210 לספה"נ. כיום מוצגות אבני המיל בקיבוץ מעוז חיים. שם האתר הוא שם החלקה בה נמצאו. מפת סקר כפר רופין – אל סיבה מס' 87

 

סקיתופוליס – לגיו

Isaac B. and Roll I. 1982. Roman Roads in Judea, I. The Legio=Scythopolis Road (BAR IS 141) Oxford.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

1

196, 332

Isaac and Roll 1982: 55

 

2

197, 292, 293

294, 295

56

295 לא מוזכרת בספר

3

198 +

56

 

4

199, 333, 334

57

 

5

200, 201, 356

357, 358, 359

360, 361

57

 

7

202, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 335, 336

337, 516

58

 

9

209, 211, 338

339, 340

59

 

11

362, 363, 430

60

 

15

394 396

60-61

 

16

365, 366, 377

398

61

 

18

395

62

 

22

397

62

 

?

206, 400, 431

402, 403, 404

"

 

צילומים של מרבית אבני המיל בפרסום של רול ואיזק.

חלק גדול מהאבנים היה במשך שנים רבות בבית שטורמן לאחרונה הועברו חלקם למחסני רשות העתיקות, כמו כן נרשמו אבנים במוזיאון ניר דוד, בית השיטה, גבע, תל יוסף יזרעאל ומרחביה.

 

כביש סקיתופוליס – יריחו

זרטל א. 2005 סקר הר מנשה – מנחל בזק עד הסרטבה, חיפה:28 – 31

כהן- תבור א. מפת סקר שדה אליהו – אתר מרשתת – רשות העתיקות 2012.

צורי נ. תשכ"ב. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך: בקעת בית שאן הכינוס הארצי השבעה עשר לידיעת הארץ, ירושלים: 180 – 182.

Avi-Yonah M. 1966. 'A New Dating of the Roman Road from Scythopolis to Neapolis', IEJ 16 :75-76.

Mittmann S. 1970 Beitrage zur Siedlungs und Territorialgeschichte des Nordlichen Ostjordanlandes, Wiesbaden.

Thomsen P. 1917. 'Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina'. Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40: 1-103.

מיל מס'

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

3

401, 404, 405

406 407, 420

432, 433

 

 

4

61

צורי תשכ"ב אתר 109, מפת סקר שדה אליהו – ח' סורסוק מס' 66

 

5

308

צורי תשכ"ב אתר 110 מפת סקר שדה אליהו – עין חישה מס' 65

Avi Yonah 1966: 75

 

6

213, 214, 309

310, 311

צורי תשכ"ב אתר 111 מפת סקר שדה אליהו – אתר תל צופרים מס' 58

213, 214 ליד חדר האוכל בקיבוץ טירת צבי

7

312, 313, 314

315, 316, 317

318, 319, 320

321, 322

צורי תשכ"ב אתר 118, מפת סקר שדה אליהו – אתר אבו פארג' (1) מס' 100

Avi Yonah 1966: 76

חלק מהאבנים בפרדס האזורי

8

465

 

נמצאה ליד תל שלם הועברה לטירת צבי

10

375

Mittmann 1970: 151

 

17

643

אבי-יונה גג היסטורית 144

 

צילומים של אבני מיל בסקר מפת שדה אליהו באתר רשות העתיקות.
אבני מיל מכביש זה נמצאים בקיבוץ טירת צבי, הפרדס האזורי. 
חלק מהאבנים היה במשך שנים רבות בבית שטורמן לאחרונה הועברו חלקם למחסני רשות העתיקות.

 

ניאפוליס – סקיתופוליס

אילן צ. בקעת הירדן ומזרח השומרון, תל אביב 1973: 354- 356

כהן- תבור א. מפת סקר שדה אליהו – אתר מרשתת – רשות העתיקות 2012.

רול י תשמ"ט. 'כביש רומי ניאפוליס – סקיתופוליס' בתוך: ז' רובינזון (עורך) ספר פרלמן: ל"ג מחקרים בתרבות הקלאסית ומורשתה, תל אביב: 368 – 375.

Thomsen P. 1917. 'Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina'. Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40: 1-103.

מיל מס'

מניאפוליס

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

3

268, 269, 270

271, 272

 

1790 1823

7

60

Thomsen 1917: 256

1806 1850

8

274, 275, 276

Alt PJB 21 (1915) 34

1815 1865

14

57, 58, 59

Thomsen 1917: 255

1872 1933

15

56

Thomsen 1917: 254

1874 1949

16

54, 55

Thomsen 1917: 253

1887 1949

17

53

Thomsen 1917: 252

1891 1963

18

49, 50, 51, 52

Thomsen 1917: 251

1896 1974

19

48

Thomsen 1917: 250

 

20

42, 43, 44, 45

46, 47, 348

Thomsen 1917: 249

1921 1986

21

36, 37, 38, 39

40, 41, 346

347

Thomsen 1917: 248

1931 1997

22

388, 389, 390

391

 

1943 2009

23

327, 341, 342

343, 344, 345

408 ? 416?

צורי תשכ"ב אתר 113 מפת סקר שדה אליהו – נחל בזק מס' 95

1948 2023

24

248, 323, 324

325, 326

צורי תשכ"ב אתר 112

1978 2027

26

487

 

1969 2060

חלק מהאבנים היה במשך שנים רבות בבית שטורמן לאחרונה הועברו חלקם למחסני רשות העתיקות.

תמונה של ריכוז אבנים במיל ה -23 אצל אילן 1973: 355, ריכוז אבנים במיל ה -14 שם 359.

תמונה של אבן מהמיל ה- 19 מכביש זה בואדי ח'שנה (אתר 65) זרטל א. סקר הר מנשה – העמקים המזרחיים וספר המדבר תשנ"ו: 224.