כרטסת לפי דרכים ומספרי אבני מיל: דרום הארץ

אזור יהל בערבה

בן דוד ח. תשע"א. "שמות מקומות במרחב הארץ ישראלי שנכתבו על אבני מיל" על אתר טז: 32- 34.

Roll, I and Avner, U. 2008. Tetrarchic Milestones found near Yahel in the Southern Aravah. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 165, 267-286.

מיל מס' מיטבתה

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

13

541 – 548

Roll and Avner

 

12

549 – 560

Roll and Avner

 

11

561 – 568

Roll and Avner

 

סך הכל 28 אבנים

מכתש רמון

טפר י וטפר י. דרכים נושאות עם – דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני, תל אביב תשע"ג

משל ז. וצפריר י. 1974. הדרך הנבטית עבדת-שער רמון, בית ספר שדה שדה-בוקר.

Ben David C. 2012. Nabataean or late Roman ? reconsidering the date of the built sections and milestones along the Petra-Gaza road. In: L. Nehme and L. Wadeson (eds.) The Nabataeans in Focus: Current Archaeological Research At Petra Oxford: 17-26.

מיל משער רמון

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

1

595, 596

משל וצפריר: 40 – רמון 6

אחת האבנים במבואה בגן לאומי עבדת

2

593, 594

משל וצפריר: 39 – 40 – רמון 5

בשטח

3

591, 592

משל וצפריר: 39 – רמון 4

בשטח

4

589, 590

משל וצפריר: 38 – 39 - רמון 3

בשטח

5

587, 588

משל וצפריר: 38 – רמון 2

נצפו לאחרונה ב- 2001 בשנים האחרונות לא זוהו

6

585, 586

משל וצפריר: 38 – רמון 1

בשטח

לדעה כי האבנים אינם אבני מיל ראו טפר וטפר עמ' 154 – 156, 159.

רמת נפחה

טפר י וטפר י. דרכים נושאות עם – דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני, תל אביב תשע"ג

משל ז. וצפריר י. 1974. הדרך הנבטית עבדת-שער רמון, בית ספר שדה שדה-בוקר.

Ben David C. 2012. Nabataean or late Roman ? reconsidering the date of the built sections and milestones along the Petra-Gaza road. In: L. Nehme and L. Wadeson (eds.) The Nabataeans in Focus: Current Archaeological Research At Petra Oxford: 17-26.

מיל מס' מעבדת

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

3

576, 645

משל וצפריר: 35 – נפחה 1

בשטח

4

577, 578

משל וצפריר: 35 – 36 – נפחה 2

"

5

579, 580

משל וצפריר: 36 – 37 – נפחה 3

"

6

581, 582

משל וצפריר: 37 – נפחה 4

"

7

583, 584

משל וצפריר: 37 - נפחה 4

"

לדעה כי האבנים אינם אבני מיל ראו טפר וטפר עמ' 154 – 156, 159.

מעבדת וצפונה

משל ז. וצפריר י. 1974. הדרך הנבטית עבדת-שער רמון, בית ספר שדה שדה-בוקר.

Ben David C. forthcoming "Milestones near Roman Army Installations in desert areas of the Provinces of Palaestina and Arabia" Limes Congress 21.

מיל מס' מעבדת

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

2

575

מידע מעזרא אוריון

 

4

285, 572

משל וצפריר: 30 הערה 46

על שתי האבנים היו כתובות האבנים היו בעבר בבית ספר שדה- שדה בוקר ונעלמו1

4

573, 574

 

כיום במבואה בגן לאומי עבדת, על אחת שרידי כתובת בדיו אדומה

?

569, 570, 571

מידע מיובל סלע לשעבר מנהל בית ספר שדה – שדה בוקר

בשטח, ערוץ נחל חוורים

10 ?

437

מידע מעזרא אוריון – האבן הייתה בערוץ הבשור בדיקת עמרין

לדעת זאב משל לא אבן מיל אלא חוליית עמוד

1. במהלך 2005 נלקחו על ידי רשות העתיקות שתי חוליות מבית ספר שדה למחסני בית שמש, גובהן של האבנים 0.66 ו- 0.35 מ' , על הנמוכה שרידי כתובת בדיו אדומה. על פי הדיווחים הקודמים האבנים עם הכתובות היו בגובה 0.67 ו- 0.75 מ'.

אבן מיל תועדה על ידי אמנון לבנה מביר א-תמילה על ציר עבדת – חלוצה האבן הועברה לרביבים אך מאז 2007 לא ניתן לאתרה.

ראש מעלה עקרבים

Roll I. 1989. 'A Latin Imperial Inscription from the Time of Diocletian Found at Yotvata’, IEJ 39: 260, n. 101

טפר י וטפר י. דרכים נושאות עם – דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני, תל אביב תשע"ג

פיקסלר י. תשס"ב. מיפוי ומחקר על דרכים רומיות בארץ ישראל על פי תצלומי אוויר, עבודה לתואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן רמת גן: 195, 199.

מיקום

IMC

הפניה ביבליוגרפית

הערות

15960
03825

597

Roll פיקסלר

פיקסלר ציין 3 אבנים, לדעתי רק אחת שימשה כאבן מיל

לדעה כי האבנים אינם אבני מיל ראו טפר וטפר עמ' 154 – 156, 159.